Generalforsamling 2017

Afholdes 9. april 2017 kl. 9 på Gerlev Kro
Husk at deadline for forslag til generalforsamlingen d. 31. januar 2017

Forslag skal afleveres til formanden enten i postkassen Strandleddet 38, sendes med posten eller pr. e-mail (foreningens e-mail er ”kd.kr1490827378apdna1490827378rts-v1490827378elreg1490827378@nesl1490827378eryts1490827378eb1490827378”).

Det er ikke tilstrækkeligt at opslå et forslag på hjemmesiden, da bestyrelsen ikke kan påtage sige at checke og svare på henvendelser på hjemmesiden – men man er naturligvis velkommen til også at opslå forslaget på hjemmesiden.

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Gerlev Strandpark Grundejerforening

Snerydning i vinterhalvåret

Gerlev Strandpark er et sommerhusområde med private fællesveje som ikke sneryddes af kommunen.

Jfr. en Generalforsamlings beslutning fra 2011 kan der bruges op til 15.000 kr./år til snerydning og det er Formandens suveræne beslutning om der skal ryddes. Denne beslutning træffes på baggrund af de konkrete omstændigheder og fokuserer primært på om det er muligt at komme ind og ud af området – ikke at vejene altid skal ryddes så snart der kommer sne.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Skt. Hans 2016

Opdatering: vi har én til at stå for bålet, så kom frisk/20.06.2016

Desværre er der ingen fra Bestyrelsen som har mulighed for at organisere Skt. Hans i år.

HeksSkulle der være andre fra foreningen som har lyst til at stå for bålet, er de velkomne – giv evt. besked på kd.kr1490827378apdna1490827378rts-v1490827378elreg1490827378@nesl1490827378eryts1490827378eb1490827378

18.06.2016

Kommende aktiviteter i Gerlev-Strandpark

Nyt layout på hjemmesiden

DSCN1444Som du sikkert kan se så er der kommet nyt layout på hjemmesiden. Bagved ligger stadig det gamle forum hvor du kan diverse information og diskussion som sædvanligt. Der er link til det ude i venstre menuen.

Som noget nyt finder du ude i venstre side nu også links til diverse andre hjemmesider med information fra lokalområdet.

Generalforsamling 2016 – bliver d. 3. april 2016 på Gerlev Kro

HUSK at forslag til Generalforsamlingen skal fremsendes til Bestyrelsen iflg. Vedtægterne senest med udgangen af januar.

Vinter information:

Vores veje er private fællesveje og kommunen foretager ikke snerydning.

Der er nu opsat snehegn på marken syd for Gerlev Strandvej. IMAG0603

Snerydning foretages kun i særlige tilfælde af Grundejerforeningen og besluttes af formanden, jfr. Generalforsamlingsbeslutning.

IMAG0612Ja, dårligt var snehegnet kommet op før det væltede ned med sne som det ses på billedet. Ret god timing! 🙂

 

 

Velkommen til nyt layout på hjemmesiden

Arbejdsdag ved fjordenSom du sikkert kan se så er der kommet nyt layout på hjemmesiden. Bagved ligger stadig det gamle forum hvor du kan diverse information og diskussion som sædvanligt. Der er link til det ude i venstre menuen.

Som noget nyt finder du ude i venstre side nu også links til diverse andre hjemmesider med information fra lokalområdet.