Generalforsamling 8. april 2018

Dagsorden for Generalforsamling i Grundejerforeningen Gerlev Strandpark 2018

Der er morgenkaffe og brød fra kl. 8.00. Ordinær generalforsamling på Gerlev Kro søndag d. 8. april 2018 kl. 09.00

Dagsorden

1. Velkommen ved Formanden.

2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
(Bemærk Bestyrelsen foreslår Charlotte Hemmingsen som referent, selvom hun også sidder i bestyrelsen. Hvis nogen mener at dette er et problem, bedes de stille en anden referent)

3. Formandens beretning.

4. Forelæggelse af Regnskab ved kasserer Charlotte Hemmingsen. (se venligst vedhæftede bilag)

5. Indkomne forslag.

5.a Bestyrelsen foreslår asfaltering af Strandleddet i 2018 + div. Småreparationer.

6. Budget og fastsættelse af kontingent (se venligst vedhæftede bilag) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

7. Valg til bestyrelsen:
Nye interesserede er velkomne! Valg af formand: Thorkild genopstiller ikke
Valg af 1 bestyrelsesmedlem: Marianne genopstiller ikke

8. Valg af 2 suppleanter. Poul Erik genopstiller, Hatla genopstiller ikke

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne Thorkild Thusgaard

Bilag til GF 2018

 

Afhentning af affald

Kære medlem af grundejerforeningen Gerlev Strandpark,

Med henvisning til opfordring fra generalforsamlingen, skal vi herunder ridse betingelser og krav op vedr. affaldsafhentning i vor grundejerforening.

Du kan læse om reglerne inde på Frederikssund Kommunes hjemmeside:
https://www.frederikssund.dk/Borger/Bolig–byggeri/affald/afhentning-ved-boligen/adgangsforhold

Nedenfor opsummerer vi de vigtigste ting som er relevante for Gerlev Strandpark:
Skraldespanden må højst stå 5 meter inde på din grund og der skal være nem adgang
Hvis du ikke kan overholde disse krav, skal du køre dine beholdere frem til skel (dvs. hvis du har en koteletgrund slutter skellet for enden af koteletbenet), så de er klar til afhentning, når skraldemanden kommer.
Du skal også sikre, at belægningen på vejen er stabil nok til, at skralde-spandene kan trækkes hen til skraldebilen. Undgå derfor at belægge vejen med ærtesten, strandsten, granitskærver eller løst grus.

Kommunen har hyret et privat firma til at hente skrald og kender ikke nødvendigvis vores problemer med koteletgrunde og  at skraldebilerne kan ødelægge stikvejene hvis de kører op ad koteletbenet. Hvis der laves en skade er det det private firma vi skal have til at betale og det er nok urealistisk at vi vil kunne føre sådan en sag
– så derfor overhold reglerne – sæt skraldespanden ud til vejen, hvis du vil holde kontingent opkrævningerne nede
Venligst
Grundejerforeningen Gerlev Strandpark
Bestyrelsen

Referat fra Generalforsamling 2017

Referatet er på hjemmesiden.

Budget 2017 opdateret jfr. GF er også vedhæftet. Der afsættes ekstra 100 kr./parcel til vejkontoen, i alt 300 kr./parcel.

Bemærk at kontingentet stiger til 1.000 kr./år fra næste år (2018). De ekstra 200 kr./parcel overføres til vejkontoen, således at der opspares 500 kr. /parcel fra 2018.

Referatet kan findes her

 

Arbejdsdagen 16. september 2017

Så er det tid!!!!

Lørdag d. 16. september afholder vi den traditionelle arbejdsdag, kombineret med hyggeligt socialt samvær!

Program:

Vi starter med Gl. Dansk og medbragt kaffe kl. 9.00 på vende-pladsen for enden af Strandleddet. Alle bedes mødes her, så vi har et samlet overblik over de ting som laves.

Arbejdsopgaver uddelegeres.
”Drikketid” kl. 11.00 dvs. øl/vand som sponsoreres af foreningen
I bedes selv medbringe kaffe og evt. kagedscn1717
Vi håber at se rigtigt mange!

Med venlig hilsen Bestyrelsen
www.Gerlev-Strandpark.dk

Snerydning i vinterhalvåret

Gerlev Strandpark er et sommerhusområde med private fællesveje som ikke sneryddes af kommunen.

Jfr. en Generalforsamlings beslutning fra 2011 kan der bruges op til 15.000 kr./år til snerydning og det er Formandens suveræne beslutning om der skal ryddes. Denne beslutning træffes på baggrund af de konkrete omstændigheder og fokuserer primært på om det er muligt at komme ind og ud af området – ikke at vejene altid skal ryddes så snart der kommer sne.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Generalforsamling 2017

Afholdes 9. april 2017 kl. 9 på Gerlev Kro
Husk at deadline for forslag til generalforsamlingen d. 31. januar 2017

Forslag skal afleveres til formanden enten i postkassen Strandleddet 38, sendes med posten eller pr. e-mail (foreningens e-mail er ”kd.kr1524214055apdna1524214055rts-v1524214055elreg1524214055@nesl1524214055eryts1524214055eb1524214055”).

Det er ikke tilstrækkeligt at opslå et forslag på hjemmesiden, da bestyrelsen ikke kan påtage sige at checke og svare på henvendelser på hjemmesiden – men man er naturligvis velkommen til også at opslå forslaget på hjemmesiden.

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Gerlev Strandpark Grundejerforening