Referat fra Generalforsamling 2017

Referatet er på hjemmesiden.

Budget 2017 opdateret jfr. GF er også vedhæftet. Der afsættes ekstra 100 kr./parcel til vejkontoen, i alt 300 kr./parcel.

Bemærk at kontingentet stiger til 1.000 kr./år fra næste år (2018). De ekstra 200 kr./parcel overføres til vejkontoen, således at der opspares 500 kr. /parcel fra 2018.

Referatet kan findes her

 

Arbejdsdagen 16. september 2017

Så er det tid!!!!

Lørdag d. 16. september afholder vi den traditionelle arbejdsdag, kombineret med hyggeligt socialt samvær!

Program:

Vi starter med Gl. Dansk og medbragt kaffe kl. 9.00 på vende-pladsen for enden af Strandleddet. Alle bedes mødes her, så vi har et samlet overblik over de ting som laves.

Arbejdsopgaver uddelegeres.
”Drikketid” kl. 11.00 dvs. øl/vand som sponsoreres af foreningen
I bedes selv medbringe kaffe og evt. kagedscn1717
Vi håber at se rigtigt mange!

Med venlig hilsen Bestyrelsen
www.Gerlev-Strandpark.dk

Snerydning i vinterhalvåret

Gerlev Strandpark er et sommerhusområde med private fællesveje som ikke sneryddes af kommunen.

Jfr. en Generalforsamlings beslutning fra 2011 kan der bruges op til 15.000 kr./år til snerydning og det er Formandens suveræne beslutning om der skal ryddes. Denne beslutning træffes på baggrund af de konkrete omstændigheder og fokuserer primært på om det er muligt at komme ind og ud af området – ikke at vejene altid skal ryddes så snart der kommer sne.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Generalforsamling 2017

Afholdes 9. april 2017 kl. 9 på Gerlev Kro
Husk at deadline for forslag til generalforsamlingen d. 31. januar 2017

Forslag skal afleveres til formanden enten i postkassen Strandleddet 38, sendes med posten eller pr. e-mail (foreningens e-mail er ”kd.kr1511600759apdna1511600759rts-v1511600759elreg1511600759@nesl1511600759eryts1511600759eb1511600759”).

Det er ikke tilstrækkeligt at opslå et forslag på hjemmesiden, da bestyrelsen ikke kan påtage sige at checke og svare på henvendelser på hjemmesiden – men man er naturligvis velkommen til også at opslå forslaget på hjemmesiden.

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Gerlev Strandpark Grundejerforening

Skt. Hans 2016

Opdatering: vi har én til at stå for bålet, så kom frisk/20.06.2016

Desværre er der ingen fra Bestyrelsen som har mulighed for at organisere Skt. Hans i år.

HeksSkulle der være andre fra foreningen som har lyst til at stå for bålet, er de velkomne – giv evt. besked på kd.kr1511600759apdna1511600759rts-v1511600759elreg1511600759@nesl1511600759eryts1511600759eb1511600759

18.06.2016